Login:  
  Hasło:  
  Rejestracja    
studia
 
Katalog UczelniTrendy Kursy PrzeciekiJęzyki obceSłowniczek Kartki Finanse Spis zawodów  
Chcesz wiedzieć więcej? Bądź na bieżąco, podaj swojego maila

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW

Archeologia

Aleksandra Danielczok

Wielu jest ludzi, którzy patrzą na świat przez pryzmat historii. Zaczytują się w historycznych książkach, chcą ciągle poznawać fakty, wydarzenia i daty z naszej przeszłości. Ale niektórym to nie wystarcza. Dla tych, którzy pragną czegoś więcej, wymarzonym kierunkiem studiów jest archeologia.

Przede wszystkim w małym palcu należy mieć historię. Jednak archeologia daje nam możliwość osobistego udziału w jej odkrywaniu.

Niezależnie od uczelni, na pewno będziemy brać udział w ćwiczeniach i wykładach. Niektóre szkoły organizują także konwersatoria (dyskusje w oparciu o przeczytaną literaturę). Zetkniemy się także z seminariami oraz laboratoriami (zajęciami praktycznymi). Zajęcia dzielą się na obowiązkowe, specjalizacyjne oraz fakultatywne (do wyboru). Na pewno będziemy też brali udział w zajęciach w terenie, które są obowiązkowe i najczęściej polegają na wyjazdach w różne ciekawe miejsca, nie tylko w Polsce, ale na przykład na Ukrainie czy w Egipcie. Nie liczyłabym jednak na zwiedzanie zabytków czy samo oglądanie wykopalisk. Czasem trzeba się nieźle ubrudzić! Z tego też powodu kandydaci na archeologię powinni mieć nienaganne zdrowie oraz dobrą kondycję fizyczną. Niektóre uczelnie wymagają nawet udokumentowania uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w szkole średniej.

W ramach kierunku archeologia możemy wybierać szereg specjalności, takich jak: archeologia antyczna, archeologia architektury, archeologia podwodna, konserwacja zabytków archeologicznych, archeologia Polski i powszechna, archeologia śródziemnomorska. Studenci archeologii Polski i powszechnej biorą udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia, seminaria) dotyczących epok: kamienia, brązu, żelaza i średniowiecza, natomiast studenci archeologii śródziemnomorskiej uczestniczą w zajęciach z zakresu archeologii starożytnego Wschodu, Egiptu, Grecji i Rzymu. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poza proponowanymi specjalizacjami, istnieją specjalizacje indywidualne - archeologia pozaeuropejska, archeologia środowiskowa, archeometria oraz bioarcheologia.

Warunki rekrutacji różnią się w zależności od uczelni. Dla przykładu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, obcego oraz przedmiotu do wyboru - historii, historii sztuki, chemii, biologii, geografii, języka łacińskiego, języka greckiego), natomiast na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie czy na Uniwersytecie Łódzkim obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w zakresie problematyki archeologicznej na podstawie lektur oraz zagadnień z listy opublikowanej przez Instytut, z uwzględnieniem historii starożytnej i średniowiecznej w zakresie szkoły średniej. Na Uniwersytecie w Poznaniu rekrutacja na archeologię odbywa się także w drodze rozmowy kwalifikacyjnej, która dotyczy zainteresowań kandydata oraz elementów historii.

Pamiętajcie, że Komisja może sprawdzać ogólną wiedzę o przedmiocie, pytać o lektury, badać otwartość i aktywność wobec przedmiotu studiów. Atutem okazać się może znajomość języków obcych. Najwyżej oceniana jest, nie tyle największa liczba opanowanych na pamięć dat, co rozumienie istoty procesów historycznych.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zostać zatrudnieni w placówkach naukowo-badawczych, prywatnych firmach archeologicznych, urzędach konserwatorskich i muzeach. Zapewne marzeniem każdego przyszłego archeologa jest wyjazd na wielkie wykopaliska, na przykład do Egiptu i odkrycie czegoś ważnego i wielkiego. Faktem jest, że trzeba być wybitnym i mieć dużo szczęścia, aby coś takiego osiągnąć, jednak wszystko przed Wami!

 
   Rozwój
   Rankingi
   Kursy
   Testy
   Matura
   Syllabusy
   Olimpiady
   Ściągi
   Zestawy
 
Czy naprawdę zasługujesz na miano studenta?
Tak, to moje marzenie
Dążę do tego
Czasami się nad tym zastanawiam
Nie wiem
Spoczko hiphop ziomal
KontaktOchrona prywatnościPartnerzy
O nasReklama
Copyright 2004 by studiuj.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone