Login:  
  Hasło:  
  Rejestracja    
studia
 
Katalog UczelniTrendy Kursy PrzeciekiJęzyki obceSłowniczek Kartki Finanse Spis zawodów  
Chcesz wiedzieć więcej? Bądź na bieżąco, podaj swojego maila

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW

Historia sztuki

Aleksandra Danielczok

Historia sztuki wymaga czegoś więcej, niż tylko bardzo dobrej znajomości historii. To studia dla ludzi z wysoko rozwiniętym poczuciem estetyki oraz wrażliwością na sztukę. Te predyspozycje w połączeniu ze znajomością faktów historycznych  pozwalają w toku studiów wykształcić umiejętności rozpatrywania dzieła sztuki w kategoriach zjawiska historycznego.

Zazwyczaj studia te mają charakter jednolitych studiów magisterskich (na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu), jednak oczywiście może się to różnić, w zależności od uczelni. Kryteria rekrutacji obejmują zazwyczaj historię oraz historię kultury i sztuki w formie bądź testowej, bądź egzaminu ustnego lub wypracowania (np. Uniwersytet Wrocławski), zwykle także rozmowę kwalifikacyjną. Przykładowo, w zeszłym roku na historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim było 8 kandydatów na miejsce.

Program studiów jest bardzo zróżnicowany w zależności od uniwersytetu. Dla przykładu, na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązuje określona minimalna liczba godzin konieczna do zaliczenia poszczególnych lat. Co roku zmienia się tematyka wykładów i konwersatoriów, co pozwala słuchaczom zapoznać się podczas studiów z różnorodną problematyką, zazwyczaj odzwierciedlającą zainteresowania naukowe pracowników Instytutu i przedstawianą zgodnie z obecnym stanem wiedzy. Uniwersytet Wrocławski z kolei kładzie nacisk na problematykę sztuki europejskiej, a także na prezentację zjawisk artystycznych z zakresu sztuki polskiej i śląskiej.

Na historii sztuki zetkniecie się z przedmiotami, takimi jak: sztuka prehistoryczna, historia technik artystycznych, estetyka, historia sztuki starożytnej, język łaciński, historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej, historia sztuki średniowiecznej, historia sztuki nowożytnej, historia sztuki nowoczesnej, dzieje doktryn artystycznych. W zależności od organizacji studiów na danym uniwersytecie, a często także od indywidualnych zainteresowań studenta możecie zetknąć się także  z takimi przedmiotami jak przykładowo: ikonografia, muzelanictwo, ochrona zabytków, ornamentyka, krytyka artystyczna, rynek sztuki, podstawy badań architektury, czy techniki sztuk plastycznych. Indywidualne zainteresowania bowiem, można rozwijać w ramach zajęć fakultatywnych, które student wybiera sam, według własnego uznania. Macie możliwość zapoznania się także z terminologią, oraz rozwojem i technologią poszczególnych dziedzin rzemiosła artystycznego i wystroju wnętrz (złotnictwa, meblarstwa, szkła i ceramiki, tkanin artystycznych) czy ekonomicznymi uwarunkowaniami tworzenia dzieła sztuki (np. UMK w Toruniu), niektóre uczelnie oferują zajęcia ze sztuki pozaeuropejskiej (np.: japońskiej, chińskiej, arabskiej czy tureckiej)

Duży nacisk położony jest na naukę jednego lub dwóch języków obcych. Ważna okazuje się znajomość języka niemieckiego. Wykłady mają na celu pogłębienie wiedzy i zapoznanie z teoretycznym podejściem do przedmiotu, natomiast ćwiczenia służą nauce poprawnej analizy formalnej i treściowej dzieła sztuki. Niektóre uniwersytety (np. Uniwersytet Wrocławski) organizują wycieczki i obozy zabytkoznawcze zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Poza wymienionymi, historię sztuki oferuje wiele uniwersytetów, min. UAM w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, KUL, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie czy Uniwersytet Warszawski.  

O pracę raczej niełatwo, jednak absolwenci historii sztuki mogą szukać zatrudnienia przede wszystkim w muzeach, urzędach i przedsiębiorstwach konserwatorskich, galeriach sztuki, a także w szkolnictwie (po odbyciu dodatkowych studiów pedagogicznych lub kursu pedagogicznego), mediach oraz w instytucjach prowadzących działalność kulturalno-oświatową.

 
   Rozwój
   Rankingi
   Kursy
   Testy
   Matura
   Syllabusy
   Olimpiady
   Ściągi
   Zestawy
 
Czy naprawdę zasługujesz na miano studenta?
Tak, to moje marzenie
Dążę do tego
Czasami się nad tym zastanawiam
Nie wiem
Spoczko hiphop ziomal
KontaktOchrona prywatnościPartnerzy
O nasReklama
Copyright 2004 by studiuj.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone