Login:  
  Hasło:  
  Rejestracja    
studia
 
Katalog UczelniTrendy Kursy PrzeciekiJęzyki obceSłowniczek Kartki Finanse Spis zawodów  
Chcesz wiedzieć więcej? Bądź na bieżąco, podaj swojego maila

Przecieki

Co słychać na maturalno-egzaminacyjnej giełdzie? Trwa gorączka przekazywania sobie prawdopodobnych tematów. Wszyscy szukają "pewniaków", może też nam jakieś prześlesz...?. Nie możesz sobie przecież pozwolić na to, by nie poznać wcześniej pytań egzaminacyjnych. Nasi informatorzy działają na terenie całej Polski...

"Na egzamin przewodniczący komisji przygotowuje dla zdających odpowiednią ilość arkuszy papieru, opatrzonych w prawnym górnym rogu podłużną pieczęcią szkoły. ak opieczętowane arkusze należy traktować jak druki ścisłego zarachowania, tzn. przewodniczący zespołów egzaminacyjnych rozliczają się z ich wykorzystania przed przewodniczącym komisji. Liczby arkuszy pobranych, wykorzystanych i zwróconych przewodniczącemu komisji należy wpisać do protokołu z przebiegu egzaminu.

Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przyjmuje od wszystkich zdających oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu. Co najmniej dwóch wybranych spośród zdających winno stwierdzić nienaruszalność kopert z tematami egzaminacyjnymi; następnie przewodniczący głośno odczytuje treść napisu na kopercie.

W przypadku stwierdzenia naruszalności pieczęci na kopertach zawierających tematy egzaminacyjne, przewodniczący zespołu powiadamia o tym niezwłocznie przewodniczącego komisji, ten wstrzymuje rozpoczęcie egzaminów w całej szkole (a jeśli w niektórych salach egzaminy już się rozpoczęły, to je zawiesza) i natychmiast powiadamia o tym Kuratora Oświaty, który podejmuje dalsze decyzje w tym zakresie.Koperty z materiałami dla komisji egzaminacyjnych zawierające propozycje kryteriów oceniania i klucze odpowiedzi należy otwierać komisyjnie po zakończeniu egzaminu pisemnego. Po otwarciu kopert sporządza się protokół, w którym podaje się skład osobowy komisji otwierającej koperty, rodzaj materiału, numery kopert, godzinę otwarcia, stwierdzenie nienaruszalności pieczęci i ewentualnie inne istotne informacje. Do czasu otwarcia kopert z materiałami należy przechowywać je w warunkach gwarantujących zachowanie poufności." - tyle mówi teoria, a w zasadzie rozporządzania Ministerstwa Edukacji oraz wytyczne kuratoriów. Jak widać, wprowadzane są coraz to nowe zabezpieczenia, mające chronić przed "wyciekami" zestawów maturalnych. Ale, jak piszecie w mailach - "przecieki były, są i będą"...

 
   Rozwój
   Rankingi
   Kursy
   Testy
   Matura
   Syllabusy
   Olimpiady
   Ściągi
   Zestawy
 
Czy naprawdę zasługujesz na miano studenta?
Tak, to moje marzenie
Dążę do tego
Czasami się nad tym zastanawiam
Nie wiem
Spoczko hiphop ziomal
KontaktOchrona prywatnościPartnerzy
O nasReklama
Copyright 2004 by studiuj.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone