Login:  
  Hasło:  
  Rejestracja    
studia
 
Katalog UczelniTrendy Kursy PrzeciekiJęzyki obceSłowniczek Kartki Finanse Spis zawodów  
Chcesz wiedzieć więcej? Bądź na bieżąco, podaj swojego maila

Ściągi

"Egzamin pisemny przeprowadza się w odpowiednio przygotowanych salach w warunkach zapewniających samodzielność pracy zdających. Wystrój sali powinien wskazywać na wagę tego wydarzenia tak dla szkoły, jak i jej absolwentów. Atmosfera egzaminu powinna być pełna powagi, spokoju i sprzyjać koncentracji piszących. Wskazane jest, by każdy przedmiot pisany był w oddzielnej sali.

Zdający są wpuszczani do sali egzaminacyjnej po stwierdzeniu ich tożsamości na podstawie listy imiennej (wg zasad wypracowanych przez szkołę) - wskazane losowanie miejsc. Osoby zdające mogą wnosić na salę tylko przybory do pisania i rysowania oraz dokument tożsamości. Przy pisaniu zabronione jest korzystanie z kolorowych długopisów, a także wszelkiego rodzaju korektorów. Posiłek dla maturzystów powinien być przygotowany i wniesiony na sale egzaminacyjne przed rozpoczęciem egzaminu.

W czasie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali. Przewodniczący może wyrazić zgodę na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdających między sobą i z innymi osobami (w uzasadnionych przypadkach wskazany kontakt z pracownikami służby zdrowia). Naruszenie tej zasady może być jednym z powodów zawieszenia egzaminu przez osoby dokonujące (z upoważnienia właściwego kuratora oświaty) kontroli egzaminu.

Zdający, który podczas egzaminu korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca prawidłowy jego przebieg, podlega skreśleniu z listy zdających na mocy decyzji przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli ww. fakt stwierdza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub inny członek komisji, to zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o nim przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej. Informację o skreśleniu maturzysty z listy zdających należy przekazać natychmiast Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty i odnotować w protokole egzaminacyjnym." - czytamy w wytycznych jednego z kuratoriów. Uważajcie!

 
   Rozwój
   Rankingi
   Kursy
   Testy
   Matura
   Syllabusy
   Olimpiady
   Ściągi
   Zestawy
 
Czy naprawdę zasługujesz na miano studenta?
Tak, to moje marzenie
Dążę do tego
Czasami się nad tym zastanawiam
Nie wiem
Spoczko hiphop ziomal
KontaktOchrona prywatnościPartnerzy
O nasReklama
Copyright 2004 by studiuj.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone